Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 thành lập Liên Hợp Quốc
200

08:36 | 23/09/2020