Bản tin tiếng Việt 21h - 07/5/2017
200

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 07/5/2017 với nội dung chính sau: Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh; Khai mạc Iron Man 70.3 tại Đà Nẵng...
10:10 | 09/05/2017