Tiếp nhận gần 2 triệu liều vắc xin do Ba Lan, Hàn Quốc hỗ trợ
200

Tiếp nhận gần 2 triệu liều vắc xin do Ba Lan, Hàn Quốc hỗ trợ
13:07 | 16/10/2021