10 năm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức
200

10 năm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức
13:10 | 16/10/2021