Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Hội đàm Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ
200

15:44 | 14/06/2018