Kỷ niệm 64 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ
200

Kỷ niệm 64 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ
18:09 | 20/11/2018