"Tết sinh viên" của hội sinh viên Việt Nam tại Berlin, Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức
200

16:27 | 18/02/2019