Việt Nam tham dự lễ hội diễu hành đường phố quốc tế tại Singapore
200

13:15 | 19/02/2019