Giao lưu Nghĩa tình Trường Sa tại Berlin, Cộng hòa liên bang Đức
200

Giao lưu Nghĩa tình Trường Sa tại Berlin, Cộng hòa liên bang Đức
21:37 | 24/03/2019