Kiều bào Udonthani, Thái Lan kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
200

Kiều bào Udonthani, Thái Lan kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
07:40 | 20/05/2019