Tuần lễ kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ tại Nhật Bản
200

08:17 | 21/05/2019