Lễ kỷ niệm 100 năm phong trào Việt kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp
200

Lễ kỷ niệm 100 năm phong trào Việt kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp
08:51 | 18/06/2019