Kazan đón tiếp đoàn thi tay nghề thế giới của Việt Nam
200

Kazan đón tiếp đoàn thi tay nghề thế giới của Việt Nam
11:32 | 25/08/2019