Người dân hào hứng với giải đua thuyền truyền thống
200

Người dân hào hứng với giải đua thuyền truyền thống
11:35 | 25/08/2019