Khai mạc triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bangladesh
200

06:36 | 11/09/2019