Thành lập hội người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản
200

06:35 | 11/09/2019