Lễ hội "Đêm trăng cho em" của cộng đồng người Việt tại thành phố Kiev - Ucraina
200

06:35 | 11/09/2019