“Hoạ sĩ vẽ đò” của Huế vẽ tranh sơn dầu bằng ngón tay
200

06:37 | 11/09/2019