Tỉnh Quảng Bình hợp tác phát triển điện gió với doanh nghiệp Đức
200

Tỉnh Quảng Bình hợp tác phát triển điện gió với doanh nghiệp Đức
08:56 | 19/09/2019