Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lào
200

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lào
12:21 | 15/12/2019