Đoàn cơ sở Thành phố Kharkov, Ucraina tổ chức đón tết cùng đoàn viên thanh niên và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
200

Đoàn cơ sở Thành phố Kharkov, Ucraina tổ chức đón tết cùng đoàn viên thanh niên và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
05:52 | 15/01/2020