Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út tổ chức tết cộng đồng xuân Canh Tý
200

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út tổ chức tết cộng đồng xuân Canh Tý
05:53 | 15/01/2020