Kỷ niệm 10 năm Hội người Việt tại Hale, Cộng hòa Liên bang Đức
200

Kỷ niệm 10 năm Hội người Việt tại Hale, Cộng hòa Liên bang Đức
12:57 | 18/01/2020