Hai Đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam - Lào họp tại Thủ đô Vientiane
200

06:43 | 14/02/2020