Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ tham dự Hội thảo về Việt Nam
200

06:43 | 14/02/2020