Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ công dân không thể gia hạn thị thực
200

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ công dân không thể gia hạn thị thực
08:58 | 26/03/2020