Kiều bào Udon Thani, Thái Lan hỗ trợ chính quyền tỉnh phòng chống COVID-19
200

Kiều bào Udon Thani, Thái Lan hỗ trợ chính quyền tỉnh phòng chống COVID-19
09:52 | 09/04/2020