Tiếp tục đưa thêm 225 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước
200

Tiếp tục đưa thêm 225 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước
09:15 | 02/07/2020