Nhà báo Kapfenberger ra mắt cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đức
200

Nhà báo Kapfenberger ra mắt cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đức
09:16 | 02/07/2020