Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ nhận chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban ASEAN
200

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ nhận chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban ASEAN
07:39 | 06/07/2020