Vịnh Hạ Long được bình chọn vào top 50 kỳ quan thiên nhiên thế giới
200

05:08 | 07/07/2020