Đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước​
200

07:39 | 28/11/2020