Xử lý gần 1.200 mét khối đất nhiễm Dioxin tại sân bay Biên Hòa
200

Xử lý gần 1.200 mét khối đất nhiễm Dioxin tại sân bay Biên Hòa
09:45 | 22/01/2021