Trao quà và học bổng ủng hộ cho các sinh viên Việt Nam và Thái Lan bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
200

Trao quà và học bổng ủng hộ cho các sinh viên Việt Nam và Thái Lan bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
10:49 | 25/09/2021