Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga
200

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga
09:02 | 28/09/2021