Khánh thành cầu và bờ kè đình Tiên Khánh tại tỉnh Kampot, Campuchia
200

Khánh thành cầu và bờ kè đình Tiên Khánh tại tỉnh Kampot, Campuchia
09:03 | 28/09/2021