“Màu sắc, Ánh sáng và Đường nét” của hoạ sĩ Việt Nam ở Matxcơva, Liên bang Nga
200

“Màu sắc, Ánh sáng và Đường nét” của hoạ sĩ Việt Nam ở Matxcơva, Liên bang Nga
09:05 | 28/09/2021