Hội đồng hương Hải phòng tại Liên bang Nga hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ nghèo đón Tết
200

Hội đồng hương Hải phòng tại Liên bang Nga hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ nghèo đón Tết
15:11 | 12/02/2018