Triển lãm tranh ảnh Việt Nam, chủ quyền biển đảo tại Praha, Cộng hoà Séc
200

Triển lãm tranh ảnh Việt Nam, chủ quyền biển đảo tại Praha, Cộng hoà Séc
01:13 | 15/07/2017