Bác sỹ Việt Kiều Pháp với mong muốn phát triển phẫu thuật bằng rô-bốt tại Việt Nam
200

Bác sỹ Việt Kiều Pháp với mong muốn phát triển phẫu thuật bằng rô-bốt tại Việt Nam
01:22 | 15/07/2017