Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Phụ nữ Châu Á
200

Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Phụ nữ Châu Á
17:15 | 16/07/2017