Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore
200

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore
14:03 | 17/07/2017