Tổng giám đốc công nghệ gốc Việt Uber toàn cầu chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp
200

Tổng giám đốc công nghệ gốc Việt Uber toàn cầu chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp
20:33 | 27/07/2017