Hội Hữu nghị Pháp Việt quyên tiền ủng hộ đồng bào Việt gặp lũ lụt tại tỉnh Yên Bái và miền Trung
200

Hội Hữu nghị Pháp Việt quyên tiền ủng hộ đồng bào Việt gặp lũ lụt tại tỉnh Yên Bái và miền Trung
15:34 | 14/09/2018