Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt –Trung
200

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt –Trung
19:41 | 24/09/2017