Triển lãm về sự hủy diệt của bom nguyên tử​ tại Hiroshima và Nagasaki: Từ đổ nát đến hồi sinh
200

15:58 | 26/09/2017