Nghệ sĩ Trần Xuân Hòa đem bộ gõ đến thành phố Hồ Chí Minh
200

15:58 | 26/09/2017