Thủ tướng và Tổng thống Brazil họp báo
200

05:32 | 27/09/2023