Chủ tích Quốc hội gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào và thăm bệnh viện La Vie
200

10:57 | 07/12/2023