Giao lưu văn hóa, thể thao giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Singapore
200

Giao lưu văn hóa, thể thao giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Singapore
19:54 | 04/07/2017